JURISTCHATTEN

Juristchatten är en nationell chatt för våldsutsatta. Du är anonym i chatten och konkten med oss är kostnadsfri.

Chatten bemannas av våra erfarna och engagerade jurister

Vi som bemannar chatten är alla advokater och jurister och arbetar dagligen med att företräda brottsoffer som målsägandebiträde. Vi är ibland särskild företrädare för barn och är ombud i svåra tvister om vårdnad, boende och umgänge. Vi har stor erfarenhet av möte med personer som är/har varit utsatta för allvarliga vålds- och sexualbrott, våld i nära relation eller hedersrelaterad brott. All kontakt med oss i chatten är kostnadsfri och du väljer själv om du vill vara anonym. I chatten möter du oss som är volontärer hos Freezonen.

Varför startade vi Juristchatten?

Vi på Freezonens kombinerade kvinnor och brottsofferjour möter dagligen våldsutsatta kvinnor med barn vars liv slåss i spillror på grund av den våldsutövande fadern. Vi har sedan 2015 arbetat med kampanjen #flyttaförövaren för att underlätta kvinnors och barns liv genom att belysa det mest grundläggande, att flytta på den förövande mannen. Genom juristchatten.se kan du få 2 timmars gratis stöd, där du kan berätta din situation, vad du är orolig för och du kan få professionell hjälp från våra volontärer som är jurister och advokater. Vår ambition är att du skall kunna få stöd och hjälp. Att du skall kunna komma närmare ett liv free från våld.

Chatten är öppen varannan vecka, jämna veckor på måndagar mellan kl 19.00- 21.00