Har jag rätt att ta med mitt barn om jag lämnar en våldsam relation?

Det finns inget enkelt svar på detta. Du är å ena sidan skyldig att skydda ditt barn från att fara illa genom att utsättas för våld/bevittna våld men du är å andra sidan skyldig att främja ditt barns kontakt med sin andra förälder.

Om du placeras på skyddat boende/kvinnojour via socialtjänst får ditt barn i regel följa med dig till det skyddade boendet/kvinnojouren då både du och barnet behöver skyddas från fortsatt våld. Umgänge med pappan kan dock bli aktuellt senare om det blir en tvist om vårdnad, boende och umgänge i domstol och domstolen beslutar om ett umgänge trots att det förekommit våld.

Om du lämnar relationen och flyttar till annat boende än en kvinnojour/skyddat boende kan bedömningen se annorlunda ut beroende på omständigheterna i just ditt fall. I regel kan sägas att du inte ska flytta långt ifrån barnets tidigare bostad och invanda miljö då du då riskerar att domstol anser det bäst för barnet att stanna i sin invanda miljö, dvs. i närheten av förskola, skola mm och därför beslutar att barnet bo kvar med pappan. Du bör ta kontakt med jurist/advokat för råd innan du lämnar relationen.

Share this post

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *