Nationell Stödtelefon

En rikstäckande hjälplinje för dig som behöver råd, vägledning och stöd i svåra stunder 0733 30 30 28.

Stödlinjen ger stöd till dig som är utsatt för psykisk, fysisk, sexuellt eller digitalt våld eller dig som är yrkesverksam eller bekant till någon som är utsatt.  Vi har särskild kompetens kring våld i nära relationer och mäns våld mot kvinnor samt hedersrelaterad våld och förtryck. Alla som bemannar stödtelefonen är professionella och har en högre utbildning inom det sociala fältet, så som psykolog, socionom eller sjuksköterska och har mångårig erfarenhet. Vi har regelbunden handledning och vidareutbildning. Vi erbjuder stöd och hjälp till ALLA oavsätt kön och oavsätt vilken typ av brott man är drabbad av.

Öppet måndag – torsdag 9.00- 16.00