Har jag rätt att stanna i Sverige om jag lämnar en våldsam relation?

Det beror på hur ditt uppehållstillstånd ser ut. Om du har ett tillfälligt uppehållstillstånd på anknytning till din partner och relationen avslutas har du som huvudregel inte rätt att stanna kvar i Sverige utan ska återvända till ditt hemland. Har relationen upphört på grund av våld så kan du under vissa...

Read more...

Domstolen har bestämt att mitt barn ska ha umgänge med pappan som är våldsam, måste jag lämna ut barnet för umgänge?

Ja, du ska alltid följa det beslut som domstolen bestämt då du annars riskerar att pappan ansöker om verkställighet av umgänge och du kan dömas att betala vite (böter) vid varje tillfälle du inte lämnar ut barnet till umgänge enligt beslut. Att gå emot ett domstolsbeslut om umgänge utan mycket starka...

Read more...

Kan socialtjänsten ta mitt barn om jag berättar att jag är våldsutsatt och vill lämna min partner?

Nej, socialtjänsten omhändertar inte barn utan mycket starka skäl. Att du väljer att lämna en våldsam partner innebär att du skyddar ditt barn från att fara illa och att du tar ansvar som förälder. Socialtjänsten kommer inte omhänderta ditt barn utifrån att du är våldsutsatt. Om du däremot väljer att...

Read more...

Har jag rätt att ta med mitt barn om jag lämnar en våldsam relation?

Det finns inget enkelt svar på detta. Du är å ena sidan skyldig att skydda ditt barn från att fara illa genom att utsättas för våld/bevittna våld men du är å andra sidan skyldig att främja ditt barns kontakt med sin andra förälder. Om du placeras på skyddat boende/kvinnojour via socialtjänst...

Read more...