Kan socialtjänsten ta mitt barn om jag berättar att jag är våldsutsatt och vill lämna min partner?

Nej, socialtjänsten omhändertar inte barn utan mycket starka skäl. Att du väljer att lämna en våldsam partner innebär att du skyddar ditt barn från att fara illa och att du tar ansvar som förälder. Socialtjänsten kommer inte omhänderta ditt barn utifrån att du är våldsutsatt. Om du däremot väljer att...

Read more...